Long Night created by SimonMoreal 8 years ago

Plays: 58 Favorites: 12
12
Genre: Classical/New Age Mood: Etc Theme: Animation

"Mưa cứ rơi trên đường ta cất bước
Kể gì trời - gió thổi chớp giăng giăng
Rút đôi vai - hai tay cho vào túi
Ngẩng cao đầu - lầm lủi người cứ đi

Tiếng mưa bay - gió gào theo hơi thở
Quất vào người - buốt giá những đớn đau
Áo liền da - môi kia hé mở
Cặp răng ngà - khẽ vấp va nhau..

Mưa vẫn rơi - mình ta trên phố nhỏ
Gió liên hồi - ngực áo gió tung bay
Gió vẫn reo - từng cơn từng cơn gió
Ta âm thầm chẳng kể gì gió mưa."


Add your comment
Chart listings
Dec 17 2012
#74
Favorited by
Challenged by