Lượt người đàn ông created by IDragon76 10 years ago

Plays: 55 Favorites: 13
8
Genre: Hiphop Mood: Etc Theme: Movie

"Hãy đến với chúng tôi, cho chúng tôi nằm trong chờ đợi cho máu, chúng ta hãy phục kích những người vô tội mà không có lý do, con trai tôi, không bước đi trong con đường với họ, giữ lại chân của bạn từ các con đường của họ, cho đôi chân của họ chạy với điều ác, và họnhanh lên để đổ máu.

- Message from Dragon
Đừng trở thành một trong những người đàn ông
_______________________________________

Message from Dragon in english
-Don't become one of these men just don't.


Add your comment
Chart listings
Oct 08 2012
#174
Favorited by